Jedyne źródło informacji!

 

babaMaszewska Inicjatywa Gospodarcza ma przyjemność  poinformować, że w kwietniu 2012r. rozpoczynamy realizację projektu „Promocja alternatywnych źródeł dochodu w oparciu o turystykę wiejską gminy Maszewo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest firma Folwark Stodólska Katarzyna Kamińska. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowań tradycjami lokalnym i rękodzielnictwem oraz podwyższenie wiedzy i świadomości historyczno-obywatelskiej wśród mieszkańców gminy Maszewo. W ramach projektu realizator zaplanował warsztaty, które oferują nabycia przydatnych umiejętności z zakresu rękodzieła ludowego i dekoratorstwa, stolarki ludowej, pieczenia chleba i wikliniarstwa. Ponadto zaprezentowany zostanie zestaw wiedzy w postaci seminarium i wyjazdu studyjnego na Poj. Drawskie do Żelisławskiego Zapiecka, gdzie uczestnicy poznają alternatywne źródła dochodu na wsi. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z terenu gminy Maszewo w wieku 15-64 lat nieaktywne zawodowo lub bezrobotne. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe. Zapewniony zostanie również poczęstunek.Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie www.mig.maszewo.com lub w biurze projektu.
Biuro Projektu:
Czynne w poniedziałki i czwartki  w godz. 13-16.00
Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza
Ul. Jedności Narodowej 43/3

Kontakt:
Koordynator Projektu
Katarzyna Kamińska
tel. 500 356 697