Jedyne źródło informacji!

 klucz kasaW październiku 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej hali sportowej w Maszewie. Gmina Maszewo realizując tą inwestycję, w ramach programu „Rozwój Bazy Sportowej” wystąpiła o dofinansowanie budowy na kwotę 1,5 mln złotych.
    W maju 2012 r. uchwałą nr XV/204/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maszewo wpisane zostało na listę wniosków inwestycyjnych wprowadzonych w 2012 r. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wskazał Maszewo do otrzymania tego dofinansowania.
    Dofinansowanie jednak nie wpłynęło a wśród mieszkańców Maszewa zaczęły krążyć niepotwierdzone informacje, że jednak Maszewo nie otrzyma tych pieniędzy, gdyż w międzyczasie powstał jakiś błąd dyskwalifikujący nas do jego otrzymania.

Na pytanie o stan realizacji wypłat dofinansowania pracownik Urzędu Marszałkowskiego udzielił telefonicznej informacji, że przecież przedstawiciele Gminy Maszewo jeździli do Ministerstwa Sportu i Turystyki podpisać umowę, a więc pieniądze powinny już być. Pieniędzy jednak nie było, więc z tym samym pytaniem wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej. W rozmowie telefonicznej pracownik tegoż Departamentu rzetelnie odniósł się do zapytania i wskazał, że główną przyczyną tego, że Gmina Maszewo nie otrzymała jeszcze tych pieniędzy jest to, że główny przedmiot inwestycji, a więc hala sportowa została oddana do użytku i uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a dofinansowywane są inwestycje, które jeszcze do użytku nie zostały oddane. Wprawdzie całe przedsięwzięcie przez gminę nie zostało zakończone, ale nie zakończona została jedynie budowa niskonakładowych obiektów- przyległych garaży. Takie działania stoją w sprzeczności z przepisami o przyznawaniu dotacji i prawdopodobnie dofinansowanie to może nie być przyznane.
    Pytana o to Pani Burmistrz na sesji Rady Miejskiej w Maszewie w dniu 28 listopada 2012 r. uspokajała twierdząc, że toczy w tej sprawie rozmowy z parlamentarzystami bowiem aktualnie brak jest środków finansowych na wypłaty dofinansowań w ramach programu „Rozwój Bazy Sportowej”. W pisemnej odpowiedzi wskazała również, że spełnione zostały przesłanki określone w przepisach  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gdzie stanowi się, iż środkami Funduszu można dofinansować zadanie inwestycyjne określone w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalonej przez sejmiki województw, a wnioskodawcy planujący  rozpoczęcie lub realizację zadania inwestycyjne składają wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu do Ministra. W przepisach prawa nie określono żadnego pułapu maksymalnego zaawansowania budowy, zatem nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby inwestycja będąca w znacznej części zrealizowana uzyskała dofinansowanie z Funduszu.
    Mamy nadzieję, że Pani Burmistrz przyłoży wszelkich starań, żeby to dofinansowanie otrzymać. Nieotrzymanie kwoty 1,5 mln złotych z powodu błędu byłoby poważne w skutkach dla naszego gminnego budżetu.