Jedyne źródło informacji!

 

   W styczniu 2012 r. Rada Miejska w Maszewie podjęła uchwałę o zaciągnięciu przez Gminę Maszewo kredytu w kwocie ponad 5,8 mln na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w postaci przebudowy oczyszczalni ścieków  w Maszewie. Sfinansowanie tego zadania w całości przez Gminę miało pozwolić na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 4 mln zł.
    Rozpisane przetargi pozwoliły na wyłonienie wykonawcy, który zobowiązał się do wykonania tego zadania za kwotę około 4,9 mln zł i nadzoru inwestorskiego za kwotę około 72 tys. zł. Tak więc zaciągnięty kredyt wystarczył na realizację zadania w całości.
    Na sesji w dniu 28 grudnia br. radni otrzymali przygotowaną uchwałę, którą uchwalając mieli wyrazić Gminie zgodę na zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie 3,2 mln zł. Z treści uchwały wynikało, że ma on być przeznaczony m.in. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie. W trakcie dyskusji okazało się, że pieniądze z poprzedniego kredytu, które miały być przeznaczone na konkretny cel przeznaczono na inne zadania bez wiedzy, a tym bardziej zgody radnych. Okazało się również, że deficyt gminy wzrósł o kolejne ponad 3,1 mln zł. Informacje te przez wiele miesięcy były skrupulatnie ukrywane przed radnymi aż do ostatniej sesji, na której radni wytknęli te działania pokazując, że potrafią sprawdzać i kontrolować wydatki gminne, a nie tylko podnosić rękę do góry.
    Taka sytuacja spowodowała, że radni stosunkiem głosów 7 do 6 nie uchwalili budżetu na 2013 rok jak również nie podjęli uchwały o zaciągnięciu kolejnego kredytu, który mógłby doprowadzić finanse gminy do ruiny.
    Tym samym pod dużym znakiem zapytania stanęła płynność realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków a co za tym idzie uzyskania na tą inwestycję dofinansowania. Gdyby Gmina Maszewo tego dofinansowania nie otrzymała, to będzie to już kolejna tego typu sytuacja. Wcześniej Gmina nie otrzymała dofinansowania na remont baszty w Maszewie, Halę Sportową i co jeszcze?

 

Zapraszamy do dyskusji na naszym forum.