Jedyne źródło informacji!

kasa kluczeZ uwagi na zmiany osobowe w składzie Rady Miejskiej w Maszewie czujemy się zobowiązani do przedstawienia naszym wyborcom i wszystkim Państwu przyczyn zaistnienia tej sytuacji - piszą radni "Projektu Gmina" w nadesłanym oświadczeniu, którego treść podajemy poniżej.
    W dniu 7 mają 2013 r. Rada Miejska w Maszewie uchwałą nr XXVIII/173/2013 stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej z naszego klubu radnych „Projekt Gmina” Pani Urszuli Kluczewskiej. Konsekwencją podjętej uchwały było ogłoszenie wyborów uzupełniających.  Sytuacja ta dotyczyła naszej koleżanki i dlatego poczuwając się pośrednio odpowiedzialnymi za jej powstanie zdecydowaliśmy się nie wystawiać kandydata w wyborach uzupełniających. Z uwagi na to, że kandydata na brakujące miejsce wystawiła tylko Maszewska Inicjatywa Samorządowa w osobie Pana Józefa Rudewicza, to on obsadził ten mandat, bez przeprowadzenia głosowania.


    W dniu 24 września 2013 r. w trakcie XXX sesji Rady Miejskiej w Maszewie radni Maszewskiej Inicjatywy Samorządowej dysponując od tego czasu większością głosów w liczbie 8 na 15 mandatów zgłosili szereg wniosków o odwołanie wszystkich radnych z naszego klubu z zajmowanych stanowisk przewodniczących i wiceprzewodniczących zarówno Rady Miejskiej, jak i komisji stałych. Ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie odwołano radnego Adama Rojka a powołano na to stanowisko Pana Eugeniusza Głowackiego. Ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie odwołana została radna Anna Wojciechowska, jak również radny niezależny Pan Zbigniew Woźniak, a w ich miejsce powołani zostali Pan Antoni Dudziak i Pan Jan Smolarek. Ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odwołany został radny Paweł Piesio, a powołany Pan Józef Rudewicz.
    Patrząc na dokonane zmiany sytuacja w klubie radnych „Projekt Gmina” w Radzie Miejskiej może wydawać się mało komfortowa, jednakże liczyliśmy się z taką sytuacją. Dokonanie zmian na tych stanowiskach jak wskazali wnioskujący uzasadnione było „zaistniałymi zmianami personalnymi w Radzie”. Już po tym lakonicznym uzasadnieniu widać jak bardzo zależało im na obsadzeniu tych stanowisk swoimi radnymi tylko i wyłącznie w celu zademonstrowania posiadania większości w składzie Rady Miejskiej. Radni Maszewskiej Inicjatywy Samorządowej nie byli w stanie podać żadnych innych powodów złożenia wniosków o odwołanie naszych radnych i radnego niezależnego. Jak bardzo spieszyli się z tym, żeby czynności tej dokonać bezpośrednio po przyjęciu ślubowania od Pana Józefa Rudewicza niech będzie fakt odnoszący się do zapisu ich uzasadnienia. W Radzie nie nastąpiły bowiem zmiany personalne a zmienił się jej skład osobowy.
    Ze swojej strony pragniemy zapewnić wszystkich Państwa, że w dalszym ciągu będziemy skutecznie działać na rzecz społeczności lokalnej Gminy Maszewo. Będziemy to czynili w taki sposób, aby decyzje, które zapadają w gminie były przemyślane i w sposób rzeczywisty odnosiły się do faktycznych potrzeb jej mieszkańców. Nie będziemy jak to było do tej pory godzić się na nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych. W dalszym ciągu będziemy z Państwem rozmawiać i wysłuchiwać Państwa oczekiwań. W tym celu tylko nasza grupa radnych zdecydowała się na zamieszczenie swoich adresów e-mail na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Maszewie. Zapewniamy Państwa, że nie będzie nam przyświecała idea liczenia do ośmiu lecz jak do tej pory przede wszystkim racjonalność i konsekwencja w rozwiązywaniu bieżących spraw gminy.
    To z naszej inicjatywy powstał Fundusz Sołecki, który cieszy się dużym uznaniem w poszczególnych sołectwach. Z funduszu tego wykonano place zabaw, doposażono i wyremontowano świetlice wiejskie, zorganizowano spotkania integracyjne. Powstało boisko „Orlik” w Dębicach. W wyniku zdecydowanych decyzji przy uchwalaniu obecnego budżetu doprowadziliśmy do sytuacji, że powstające rondo w Maszewie jest budowane przy całkowitym wykorzystaniu środków zewnętrznych. Wcześniej planowano, że gmina przeznaczy na ten cel 500 tys. złotych. Tylko my zdecydowanie opowiadamy się za dofinansowaniem Zakładu Komunalnego i podjęciem wiążących rozmów w zakresie jego przekształcenia tak jak uczyniły to ościenne Zakłady Komunalne chociażby w Goleniowie czy Nowogardzie, które teraz zarabiają nie tylko na wywozie nieczystości. Przewodniczący Adam Rojek ze swoich środków zapisanych w budżecie wyposażył Biuro Rady w nowe meble, jak również przekazał te środki na inne potrzeby rozpatrując składane do niego wnioski. W jak opłakanym stanie jest całkowicie przez wiele lat nieremontowany budynek Urzędu Miejskiego w Maszewie i jego pomieszczenia nie trzeba nikogo przekonywać. Tutaj czas mocno osadził się w XX wieku.
    Z uwagi na to, że są to ważne tematy i jest ich wiele, kwestie te omówimy w kolejnych naszych artykułach.