Jedyne źródło informacji!

kasa kluczeJuż po raz trzeci w tej kadencji radni z klubu radnych „Projekt Gmina” wręczyli ufundowane przez siebie stypendia przyznawane dzieciom i młodzieży osiągającym wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnionym w różnych pożądanych społecznie dziedzinach. Tym razem radni postanowili przekazać ufundowane przez siebie stypendia nie tak jak było to dotychczas, dla indywidualnych uczniów, lecz dla członków zespołów artystycznych i sportowych - na ręce ich instruktorów i opiekunów. Otrzymali je: chór „Gama” ze Szkoły Podstawowej w Dębicach, Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie z przeznaczeniem na pracownię muzyczną prowadzoną przez Pana Andrzeja Kwaśniewskiego oraz Uczniowski Klub Sportowy „Ratusz” w Maszewie.

Uroczystego wręczenia dokonano w dniu 18 grudnia br. w trakcie trwania XXXIII sesji Rady Miejskiej w Maszewie. Stypendia te zostały przekazane właśnie tym zespołom za ich dotychczasowy wkład i osiągnięcia oraz promowanie Gminy Maszewo. Podobnie jak poprzednio każde stypendium opiewa na kwotę 1.000 zł i jest wypłacane w dwóch równych ratach. Z pewnością opiekunowie tych zespołów dołożą wszelkich starań aby ufundowane pieniądze zostały spożytkowane na najważniejsze potrzeby i chociaż w niewielkim stopniu przyczyniły się do dalszego rozwoju ujawnionych już talentów wśród tych młodych ludzi. Wszyscy radni Klubu Radnych „Projekt Gmina” na ten cel co miesiąc przeznaczają część swoich diet. Zachęcamy do naśladowania tego projektu nie tylko pozostałych radnych z naszej gminy ale może i z innych gmin naszego powiatu czy też województwa. Chociaż są to skromne środki to naprawdę radość stypendystów jest duża bowiem w ten sposób mogą dokonać zakupów najpotrzebniejszych rzeczy, przyborów czy też zorganizować sobie dodatkowe wyjazdy na przeglądy artystyczne różne spotkania lub zawody sportowe.