Jedyne źródło informacji!

NOWE KIERUNKI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MASZEWIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 

Liceum Ogólnokształcące: - klasa społeczno-socjalna

Uczniowie klasy socjalnej mają możliwość poznać podstawy psychologii i socjologii
oraz rozwinąć własne umiejętności interpersonalne. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.)
lub policealnych (pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun dziecięcy; to zawody przyszłościowe: zatrudnienie w nich rośnie w całej Unii Europejskiej). Posiadanie takich kwalifikacji umożliwi podjęcie pracy w różnego rodzaju instytucjach, placówkach
i stowarzyszeniach.

Technikum Nr 1 w Maszewie kształcące w zawodzie:

technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła jako jedyna w okolicy posiada pracownię technologii gastronomicznej wyposażoną
w najwyższej klasy sprzęt, w której uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Technikum doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych. Absolwenci mogą również podjąć pracę w obiektach prowadzących żywienie i usługi gastronomiczne. Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza
na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

 

- technik cyfrowych procesów graficznych Nowy kierunek!

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. W technikum uczniowie nauczą się od podstaw projektowania stron internetowych, tworzenia grafiki komputerowej, wykonywania profesjonalnej fotografii cyfrowej, tworzenia  publikacji typu gazety, czasopisma, foldery, ulotki, itp.

Absolwenci szkoły znajda zatrudnienie m.in. w :

    przemyśle poligraficznym
    – wydawnictwach
    – agencjach reklamowych
    – firmach tworzących serwisy

Kierunek ten, jako jeden z dwóch w Polsce nie będzie kształcił bezrobotnych aż do 2030 r.

- technik prac biurowych Nowy kierunek!

Technik prac biurowych jest zawodem uniwersalnym, ponieważ prace biurowo – administracyjne występują w różnym zakresie, w każdej firmie i instytucji. Technik prac biurowych może być zatrudniony we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospodarczych i pozagospodarczych, poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Ponadto absolwent szkoły może
z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenie usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego itp.

- technik turystyki wiejskiej (kierunek z uprawnieniami rolniczymi)

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE, m.in.:

    – przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej;
    – inwestycji w gospodarstwie rolnym;
    – ułatwiających start młodym rolnikom (kredyty dla młodych rolników);

NABÓR TRWA TYLKO DO 10 LIPCA 2014 R.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe zakupione przy współudziale środków unijnych. Jedna mieści się w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy ul. Szkolnej. Druga, będąca jednocześnie pracownią multimedialną, mieści się w głównym budynku szkoły przy ul. Jedności Narodowej 6.

W 2014 r. szkoła otrzymała 10 nowych laptopów celem wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich. Dzięki pozyskanemu sprzętowi w szkole utworzono świetlicę komputerową, z której korzystają uczniowie zarówno podczas lekcji, jak i poza zajęciami lekcyjnymi.

Biblioteka szkolna dysponuje bogatym księgozbiorem oraz mieści się w niej internetowe centrum informacji multimedialnej, wyposażone w 5 komputerów.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w pracowni technologii gastronomicznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt w ramach Projektu pn. "Zawodowe Drogowskazy" - "Wsparcie dla modernizacji oferty szkół o profilu zawodowym" .

Corocznie uczniowie z naszej szkoły za bardzo wysokie wyniki w nauce
i aktywność społeczną otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Do tradycji szkoły należy udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Wiedzy
o Żywieniu, organizowanie konkursów kulinarnych, a także zawodów sportowych, w tym biegów przełajowych, turniejów tenisa stołowego i piłki siatkowej. Uczniowie reprezentują szkołę podczas zawodów i konkursów zewnętrznych.

Młodzież aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych – „Szlachetna Paczka” i „Góra Grosza”. Od kilku lat nasi pełnoletni uczniowie angażują się również w akcje „Zostań honorowym krwiodawcą” oddając kilkanaście litrów krwi rocznie.