Jedyne źródło informacji!

talentW dniu 26.02.2014 r. w maszewskim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się finał konkursu Gminny Talent Show, w którym szukano talentu gminy Maszewo. W przedstawieniu uczestniczyli finaliści z terenu gminy i miasta Maszewa. Finalistów wyłoniono we wcześniejszych castingach przeprowadzonych na terenie gminy w: Jenikowie, Nastazinie, Rożnowie i w Maszewie. Sala maszewskiego OKiS była wypełniona licznymi widzami. Uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach śpiew, taniec, recytacja i pokaz dowolny w trzech kategoriach wiekowych: najmłodsi, młodzież i dorośli.

Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwali jurorzy z OKiS w 5-osobowym składzie.
Werdykt jury nie był łatwy ze względu na wysoki poziom artystyczny występujących.
Po długich obradach jury zdecydowało o przyznaniu następujących wyróżnień:

I miejsce (ex aequo) - Tamara Szalińska i Karol Wiatrowski,
II miejsce - Ksawery Paratowski i Konrad Durski,
III miejsce - Kornelia Mastalerz, Wiktor Wróblewski oraz Duet: Zuzanna Stancel i Wiktoria Babiuch.

 

Najlepsi zdobyli uznanie, dyplomy i nagrody pieniężne. Wyłoniono również najlepszego wykonawcę przeprowadzając wśród widzów głosowanie na nagrodę publiczności.

Nagrodę publiczności zdobył Karol Wiatrowski (13,5 roku) za swój efektywny występ z przyrządem diabolo.

Był to ciekawy konkurs ukazujący kreatywność wszystkich uczestników: od tych najmłodszych do tych najstarszych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pamiątkowe i dyplomy uczestnictwa.
Gratulacje dla wszystkich występujących.

jw