Jedyne źródło informacji!

kasa kluczeDobiegł końca remont Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie. Pod koniec września br. wyłoniony został wykonawca robót- Nowogardzkie Cenrtum Budowlane Norbert Durys i Edward Witkowski s.j., który zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia za kwotę brutto 228.682,56 zł. Rada Miejska w Maszewie uchwalając budżet na 2014 rok przyjęła, że inwestycja ta zostanie dotowana przez Gminę kwotą 265.000 zł.

Okazało się jednak że pieniędzy na ten cel nie ma. Dyrektor OKiS w Maszewie w październiku br. na przedmiotowy remont pobrał w Banku Spółdzielczym w Maszewie kredyt na 3 lata w wysokości 250.000 zł, chociaż wcześniej o kredycie nie było mowy. Jest to już kolejny kredyt zaciągnięty w naszej Gminie.

Obecnie kwota zadłużenia Gminy przekracza 59 procent. Czy po zaciągnięciu kolejnego kredytu przekroczyliśmy 60 procentowy próg i jaki jest faktyczny stan finansów Gminy Maszewo wkrótce się okaże.