Jedyne źródło informacji!

Na stronie Urzędu Miejskiego w Maszewie w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego w zadaniu podstawowym pn. Ochrona oraz poprawa zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Maszewie poprzez remont obiektu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że na chwilę obecną wg kosztorysu inwestorskiego wydatki na realizacje tego zadania muszą być zwiększone o 311.421,85 zł netto, co stanowi 14,41% wartości zamówienia podstawowego. Czy są to jedyne środki, o które wzrośnie wartość inwestycji dowiemy się niebawem. Czy uruchomiony w tym celu zostanie następny kredyt. Tego też się dowiemy.