Jedyne źródło informacji!

Już niedługo okaże się czy Pani Burmistrz faktycznie zależy na mieszkańcach, czy tylko na swoim bycie. W ubiegłym roku w Maszewie pojawił się temat budowy bigazowni w rejonie osiedla. Ponad pięciuset mieszkańców złożyło podpisy przeciwko jej budowie. Wielu nie było zorientowanych, gdyż urzędnicy w ogłoszeniach o spotkaniu z inwestorem zgodnie z planami geodezyjnymi wskazali, że chodzi o budowę biogazowni w rejonie Wisławia. Wielu osobom wydawało się, że chodzi o dawne wysypisko śmieci. Wisławie to jednak również rejon fermy drobiu przy ul. Polnej w Maszewie. I to właśnie tu inwestor zamierzał wybudować biogazownię. W trakcie kampanii wyborczej Pani Jadwiga Ferensztajn w licie do wyborców napisała: „Już dzisiaj informuję, że moje działania w kwestii budowy biogazowni na Osiedlu okazały się skuteczne. Mogę zapewnić, że inwestycja ta podobnie jak kompostownia na terenie gminy, nie powstanie.” Wydano nawet decyzję odmowną w zakresie jej budowy. Nie zapominajmy jednak, że w zakresie każdej decyzji można wnieść odwołanie. Tak też musiało się stać tutaj, lub zaistniały inne okoliczności gdzie urzędnicy nabrali wody w usta, gdyż w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Maszewie, która odbyła się w dniu 13 maja br. Pani Burmistrz odczytała zdawkowo, że odbyła spotkanie w sprawie budowy bigazowni w Maszewie przy ul. Polnej.
    Jako mieszkańcy nie możemy pozwolić na to, żeby taka inwestycja w Maszewie powstała. Ponad 20 tys. ton odpadów roślinnych i zwierzęcych rocznie, w tym niewiadomego pochodzenia, które miałoby być przywożone na jej teren i składowane. Towarzyszyć temu będzie potworny fetor związany z transportem i magazynowaniem, nie tylko w Maszewie ale i okolicznych wioskach. Jeżeli ten temat przerośnie Panią Burmistrz, to jako mieszkańcy musimy się sami zorganizować i podjąć wszelkie czynności, żeby tej inwestycji zapobiec.
    20 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie odbędzie się zaplanowane przez Urząd miejski w Maszewie spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2015- 2020. Być może w spotkaniu tym będzie uczestniczyć Pani Burmistrz Jadwiga Ferensztajn. Przybądźmy na nie jak najliczniej aby podjąć ten temat. Należy on bowiem do strategii rozwoju Gminy na kolejne lata. Dajmy sobie szansę wypowiedzieć się w tym temacie. Oczekujmy od Pani Burmistrz realizacji zapewnień wyborczych. Zadbajmy o swój poziom życia.