Jedyne źródło informacji!

Na wniosek mieszkańców, do porządku dziennego VII sesji Rady Miejskiej w Maszewie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie wprowadzony został punkt: Informacja Burmistrza Maszewa w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo”.

Z uwagi na to, że planowana inwestycja bezpośrednio dotyczy nas wszystkich mieszkańców, nie tylko Maszewa ale i okolicznych miejscowości, weźmy udział w tej sesji, aby szczegółowo wysłuchać informacji Burmistrza Maszewa o prowadzonym w tym zakresie postępowaniu.