Jedyne źródło informacji!

radJak się okazuje, nie tylko Maszewo boryka się z problemem budowy biogazowni. Ten sam problem mają mieszkańcy miejscowości Łąka gm. Stepnica, u których biogazownię chce wybudować ten sam inwestor. Przy okazji realizowanego u nich reportażu telewizyjnego, na który zostaliśmy zaproszeni, w trakcie wymiany spostrzeżeń i propozycji jak poradzić sobie z niechcianą inwestycją pojawił się pomysł przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Stąd też w dniu 17 lipca br. odbyło się posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Maszewie, na którym to posiedzeniu radni i Burmistrz Maszewa oraz mieszkańcy dyskutowali czy przystąpić do tego opracowania i w jakim zakresie. Burmistrz Maszewa na wstępie dyskusji poinformowała radnych i zgromadzonych mieszkańców, że w dniu 15 lipca 2015 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie tego przedsięwzięcia. Poinformowała również, że inwestor zgodnie z przepisami prawa ma możliwość odwołania się od tego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia, ale ma też możliwość innych kroków prawnych zmierzających do zrealizowania przez siebie planów tej budowy. Radni ustalili, że na początku sierpnia, po uprawomocnieniu się postanowienia lub złożeniu odwołania przez inwestora spotkają się ponownie i omówią dalsze możliwe czynności. Na sesję przybył również Pan Michał Jach- Poseł na Sejm RP. Przyjął on zaproszenie od mieszkańców Maszewa i uczestniczył w roboczej dyskusji. Po krótkim wystąpieniu Pan Poseł zaproponował Pani Burmistrz spotkanie w celu przedstawienia mu problematyki związanej z tą sprawą, którą mógłby się zająć oraz zapewnił, że skieruje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację poselską w naszej sprawie. Przy tak dużym zaangażowaniu w tą sprawę mieszkańców, władz miasta i przedstawicieli parlamentu jest nadzieja, że inwestor pożegna się z nami i będzie szukał innych- właściwych lokalizacji pod swoją inwestycję, dodajmy u nas chybioną Nie możemy się bowiem godzić na inwestycje zagrażające interesom mieszkańców i stwarzających zagrożenie dla środowiska. Nie chcemy u siebie inwestorów, którzy na oficjalnych spotkaniach próbują wprowadzać nas w błąd.