Jedyne źródło informacji!

Już niedługo okaże się czy Pani Burmistrz faktycznie zależy na mieszkańcach, czy tylko na swoim bycie. W ubiegłym roku w Maszewie pojawił się temat budowy bigazowni w rejonie osiedla. Ponad pięciuset mieszkańców złożyło podpisy przeciwko jej budowie. Wielu nie było zorientowanych, gdyż urzędnicy w ogłoszeniach o spotkaniu z inwestorem zgodnie z planami geodezyjnymi wskazali, że chodzi o budowę biogazowni w rejonie Wisławia. Wielu osobom wydawało się, że chodzi o dawne wysypisko śmieci. Wisławie to jednak również rejon fermy drobiu przy ul. Polnej w Maszewie. I to właśnie tu inwestor zamierzał wybudować biogazownię. W trakcie kampanii wyborczej Pani Jadwiga Ferensztajn w licie do wyborców napisała: „Już dzisiaj informuję, że moje działania w kwestii budowy biogazowni na Osiedlu okazały się skuteczne. Mogę zapewnić, że inwestycja ta podobnie jak kompostownia na terenie gminy, nie powstanie.” Wydano nawet decyzję odmowną w zakresie jej budowy. Nie zapominajmy jednak, że w zakresie każdej decyzji można wnieść odwołanie. Tak też musiało się stać tutaj, lub zaistniały inne okoliczności gdzie urzędnicy nabrali wody w usta, gdyż w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Maszewie, która odbyła się w dniu 13 maja br. Pani Burmistrz odczytała zdawkowo, że odbyła spotkanie w sprawie budowy bigazowni w Maszewie przy ul. Polnej.

Już prawie pół roku jak Pani Burmistrz objęła kolejną kadencję. Przyjrzyjmy się więc co w tym czasie wizualnie zmieniło się w Maszewie. Nasze spojrzenia będą tak obszerne jak zmiany. Mamy kwiaty przy głównym skrzyżowaniu, również w innych miejscach miasta i innowacyjny pomysł na dekoracyjne zrębki wokół drzew. Kolejne zaskoczenia pewnie w kolejnym półroczu.

kasa kluczeDobiegł końca remont Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie. Pod koniec września br. wyłoniony został wykonawca robót- Nowogardzkie Cenrtum Budowlane Norbert Durys i Edward Witkowski s.j., który zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia za kwotę brutto 228.682,56 zł. Rada Miejska w Maszewie uchwalając budżet na 2014 rok przyjęła, że inwestycja ta zostanie dotowana przez Gminę kwotą 265.000 zł.

Okazało się jednak że pieniędzy na ten cel nie ma. Dyrektor OKiS w Maszewie w październiku br. na przedmiotowy remont pobrał w Banku Spółdzielczym w Maszewie kredyt na 3 lata w wysokości 250.000 zł, chociaż wcześniej o kredycie nie było mowy. Jest to już kolejny kredyt zaciągnięty w naszej Gminie.

Obecnie kwota zadłużenia Gminy przekracza 59 procent. Czy po zaciągnięciu kolejnego kredytu przekroczyliśmy 60 procentowy próg i jaki jest faktyczny stan finansów Gminy Maszewo wkrótce się okaże.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Maszewie w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego w zadaniu podstawowym pn. Ochrona oraz poprawa zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Maszewie poprzez remont obiektu. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że na chwilę obecną wg kosztorysu inwestorskiego wydatki na realizacje tego zadania muszą być zwiększone o 311.421,85 zł netto, co stanowi 14,41% wartości zamówienia podstawowego. Czy są to jedyne środki, o które wzrośnie wartość inwestycji dowiemy się niebawem. Czy uruchomiony w tym celu zostanie następny kredyt. Tego też się dowiemy.

blazej olszewskiZ udziałem Sylwestra i na Sylwestra aby dobrze rok zakończyc i zebrać wreszcie wszystkich uprawiających w Maszewie biegi. Zapraszamy na wspólny bieg dookoła miasta tuż przed sylwestorwymi harcami.


Zbiórka: Nowogardzka 23, godzina 15:30.

Trasę proponujemy: ul. Lipowa, poprzez polną do ul. Leśnej, później jeziorem, ścieżką zdrowia, stadion, zamek, pod górkę w Świerczewskiego, następnie Jedności Narodowej, Sawickiej, Głowackiego, Konopnickiej, 1 Maja, Brzozowa, Żeromskiego, 8-Marca na powrót Nowogardzka 23 - długość trasy ok. 6km.

Zapraszamy wszystkich biegających i tych, którcy chcieliby wejść w 2015 ze zdrowym postanowieniem.

"Bezpieczeństwo, drogi, chodniki, mieszkania socjalne, dodatkowe miejsca pracy, wsparcie dla inicjatyw sportowych i kulturalnych oraz czyste środowisko - to moje priorytety".

Tak pisała Pani Burmistrz do mieszkańców Gminy Maszewo w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Ten czar jak bańka mydlana prysł w dniu 28 stycznia br. kiedy radni Rady Miejskiej podejmowali przygotowany przez Panią Burmistrz projekt budżetu na 2015 r. i kolejne lata.

Zanim jednak radni zaczęli debatować nad tą uchwałą przedstawiona została smutna informacja przez Starostę Goleniowskiego Pana Tomasza Kulinicza, że w roku 2016 swoją działalność na obecnych zasadach kończy szkoła ponadgimnazjalna w Maszewie. Szkoła z tradycjami, wpisana od wielu lat w środowisko Maszewa. Przez ostatnie lata jednak coś nie zagrało i popularnego „rolniczaka” już nie będzie na mapie maszewskich szkół. Jedyną pociechą jest to, że w jej miejsce ma powstać szkoła pod patronatem Izby Rzemieślniczej ze Szczecina.

Karol Wiatrowski (14-letni uczeń, ostatniej, III klasy międzynarodowego anglojęzycznego Gimnazjum - Szczecin International School w Szczecinie), mieszkaniec Maszewa został laureatem tegorocznego międzynarodowego konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową organizowanego przez międzynarodowe instytucje z siedzibą w Szczecinie: Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód (NATO) i Szczecin International School w Szczecinie.