okisPo odwołaniu Pana Ryszarda Ferenc ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, Pani Burmistrz Maszewa powołała na to stanowisko zarządzeniem z dnia 3 lutego 2011 roku Panią Ewę Stancel. Już od samego początku sposób powołania nowego dyrektora budził wiele kontrowersji. Zgodnie bowiem z przyjętym w listopadzie 2007 roku przez ówczesną Radę Miejską w Maszewie statutem Ośrodka Kultury i Sportu, w celu wyłonienia kandydata na dyrektora przeprowadza się konkurs i jest to niezależne od formy i czasu powołania na to stanowisko. Pani Ewa Stancel powołana została na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu, gdyż ponoć wymagała tego sytuacja i konieczność przygotowania jednej z cykliczych imprez odbywających się w Maszewie.

Klub Radnych “Projekt Gmina” kwestionował sposób obsadzenia tego stanowiska i wcale nie chodziło radnym o osobę, która na to stanowisko została powołana ale o zgodność powołania na to stanowisko z przepisami prawa. Pani Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Maszewie w całej tej sprawie nie dostrzegali żadnego problemu. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości radni klubu “Projekt Gmina” wystapili do Pana Wojewody Zachodniopomorskiego o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Pismem z dnia 11 kwietnia 2011 roku Wojewoda Zachodniopomorski stwiedził, że “zarządzenie wydane przez Panią Burmistrz Maszewa w sprawie powołania Pani Ewy Stancel na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w sposób istotny narusza obowiązujące prawo, a co za tym idzie, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 kwietnia 2011 roku stwierdzona została jego nieważność”.

Kategorie: Informacje