Jedyne źródło informacji!
W tegorocznym budżecie gminy Maszewo na wydatki majątkowe przewidziano 756 tys. zł. To ledwie 5% gminnych wydatków. Niestety gminnego budżetu na więcej nie stać. Liczą natomiast władze Maszewa, iż uda się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki czemu plany na ten rok są znacznie bardziej ambitne. W wieloletnim programie inwestycyjnym ujęto następujące zadania:
* Budowa drogi na ul. Moniuszki w Maszewie - 225 tys. zł, w tym środki własne 50 tys.zł; zadanie będzie kontynuowane w 2006 r,
* Sporządzenie dokumentacji na budowę drogi w ul. Leśnej - 50 tys.zł,
* Adaptacja internatu na lokale mieszkalne - 801 tys.zł, w tym środki własne 500 tys.zł,
* Dokumentacja na remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego - 46 tys. zł (ze środków własnych),
* Rozbudowa remizy OSP w Przemoczu - 30 tys.zł, finansowana ze środków własnych i dotacji;
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Darżu wraz z przepompownią ścieków i doprowadzeniem do oczyszczalni w Maszewie - 1,2 mln zł, środki własne 300 tys.zł; inwestycja kontynuowana będzie w 2006 r za 1,3 mln zł,
* Poletka do suszenia osadów przy oczyszczalni ścieków - 300 tys.zł, w tym środki własne 75 tys.zł,
* Budowa wodociągu Korytowo - 83 tys.zł, środki własne 70 tys. zł, dotacja 13 tys.zł,
* Budowa oświetlenia ul.Ogrodowej, Stodólsko - 40 tys.zł ze środków własnych; inwestycja kontynuowana w 2006 r.

Ogółem gmina Maszewo planuje wydać na inwestycje w 2005 roku prawie 2,8 mln zł. Wyszczególniając zadania, wyraźnie w dokumentach przedłożonych radzie zaznaczono, że realizowane będą z chwilą przyznania środków zewnętrznych. Co zatem z tych planów zmaterializuje się, pokaże czas. Na pewno natomiast, bo na to środki już są (głównie z kredytów) będzie wykonywana adaptacja byłego internatu na mieszkania (zakończenie robót planuje się na III kwartał tego roku), rozbudowana remiza w Przemoczu, zbudowany wodociąg w Korytowie, oświetlenie ulicy Ogrodowej i rozpoczną się prace przy wykonaniu drogi w ulicy Moniuszki. Zdaniem inspektora d/s inwestycji Jana Szweda są też duże szanse na rozpoczęcie największej gminnej inwestycji - budowy kanalizacji w Darżu. Czy gmina dostanie na to zadanie środki unijne, okaże się wkrótce.

{discussbot}