Po raz drugi burmistrz Jadwiga
Ferensztajn wręczyła wyróżniającym się maszewianom statuetki „Złotego
lwa", nagrodę za szczególne osiągnięcia, promujące gminę Maszewo.

Nim jednak do tego doszło licznie przybyli goście, wśród
których byli wicewojewoda Jan Sylwestrzak, prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Józef Hodarcewicz oraz przewodnicząca Rady
Powiatu Gizela Rybicka, wysłuchali wspaniałego koncertu kwartetu
harmonijek ustnych „ANAMATO". Następnie burmistrz J.Ferensztajn
dokonała krótkiego podsumowania minionego roku oraz przedstawiła
kierunki działań na rok 2005, życząc wszystkim mieszkańcom gminy
pomyślności w nowym roku.

Po wystąpieniach honorowych gości,
odbyła się najważniejsza część sobotniego spotkania – wręczenie
statuetek „Złotego lwa". W tym roku do nagrody tej zgłoszono 10
kandydatów (po dwóch w kategorii „gospodarka" oraz „oświata i
wychowanie", po trzech – w „kulturze i sztuce" oraz „sporcie i kulturze
fizycznej"). Czwórkę tegorocznych laureatów przedstawił przewodniczący
Kapituły Waldemar Wierzbicki. A zostali nimi:

* w kategorii
„Gospodarka" – firma E&T „KAGRA" z Maszewa. Firma ta powstała w
1997 r, zajmując się głównie transportem międzynarodowym. Z biegiem lat
rozwijała się i teraz prowadzi również stację paliw, sklep
motoryzacyjny, stację diagnostyczną i myjnię samochodową, dając pracę
około 90 osobom.

* w kategorii „Oświata" – Alina Paczwa,
dyrektor Gimnazjum w Maszewie. W maszewskich szkołach pracuje 38 lat,
od 1984 r pełniąc funkcje dyrektora, najpierw w szkole podstawowej, a
od 1999r w gimnazjum. Pełniąc te funkcje, wniosła wydatny wkład w
realizację zadań z zakresu edukacji, a w trudnych dla oświaty latach
podejmowała działania nacechowane troską o edukację i wychowanie
młodego pokolenia. Umiała też pozyskiwać sponsorów dla szkoły.

*
w kategorii „Kultura i sztuka" – ks. Marek Romańczuk, proboszcz parafii
Jenikowo. Od wielu lat jest niezwykle zaangażowany w pracę wykraczającą
poza kanony duszpasterstwa. Żywotnie interesuje się życiem całej
wspólnoty, szczególnie wrażliwy jest na niedostatek swoich parafian.
Dzięki jego działaniom od kilku lat ok. 450 dzieci w wieku 1 – 15 lat
otrzymuje bożonarodzeniowe paczki, a szkoła produkty żywnościowe od
sponsorów. Jest motorem napędowym wszelkich inicjatyw społecznych w
swoim środowisku, także z zakresu kultury.

* w kategorii
„Sport i kultura fizyczna" – Eugeniusz Głowacki. Oprócz czynnego
uprawiania sportu, bardzo często podejmował i nadal podejmuje działania
i inicjatywy w kierunku rozwoju sportu w Maszewie. Jedną z nich jest
Gminna Amatorska Liga Piłki Siatkowej. Jest organizatorem i zarazem
zawodnikiem samorządowej drużyny siatkarskiej, która ma na swoim koncie
dwa zwycięstwa i jedno drugie miejsce w powiecie.

W imieniu
laureatów za wyróżnienie podziękował ks. M.Romańczuk, który powiedział
m.innymi: „Choć to my mamy w rękach statuetkę lwa, to tak naprawdę
należy się ona wszystkim, którzy na codzień naszym skromnym osobom
pomagają. We wspólnocie, razem z przyjaciółmi naprawdę można zdziałać
bardzo wiele." Podobnie – już w rozmowie z gazetą – wypowiadała się
dyr. Alina Paczwa: „Ta nagroda to także nagroda dla wszystkich
nauczycieli, z którymi pracowałam w szkole podstawowej i z którymi
pracuję teraz w gimnazjum. Dziękuję".

Noworoczne spotkanie
było także okazją do wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na
najpiękniejszą dekorację świąteczną. W tym roku w kategorii „dom
jednorodzinny" nagrodę otrzymała Halina Wójcik z Przemocza, a
wyróżnienie przypadło Marii Łajtar z Maszewa, Joannie Łakomej z Kolonii
Maszewo oraz Adamowi Nalewajkowi z Darża, w kategorii „dom
wielorodzinny" – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Maszewie, w kategorii
„firma" – Elżbieta i Tadeusz Iwaniccy, właściciele firmy KAGRA, zaś w
kategorii „sołectwo" – wieś Przemocze. Józef Przybysz, prezes S-ni
Mieszkaniowej, oczywiście z nagrody, którą zresztą co roku otrzymuje,
był bardzo zadowolony. Nie ukrywał jednak, że wolałby, aby gmina
pomogła mu w urządzeniu placu zabaw dla dzieci. Korzystałyby z niego
nie tylko dzieci mieszkające w spółdzielczym bloku, ale też inni mali
mieszkańcy Maszewa.

Po gratulacjach dla wyróżnionych „Złotymi
lwami", jako że jest to czas karnawału, wszyscy zasiedli do
zastawionych smakołykami stołów i rozpoczęła się zabawa. Do tańca
przygrywał miejscowy zespół „Dwie korony", a chętnych do tańca nie
brakowało.

{moscomment}

Kategorie: Informacje