Wydaje się, że współcześnie słowo „hejt”może być nieco nadużywane np. do określania treści, które są niemiłe w odbiorze i rzucają negatywne światło na zachowanie adresata. Jednak warto pamiętać, że to krytyka najczęściej rozwija i zmusza do myślenia i nie każdy trudny do wysłuchania na swój temat komunikat to hejt.

Jaka jest zatem różnica między hejtem a krytyką?

Hejt:

  • jest to obraźliwa i agresywna całościowa ocena osoby, a nie zachowania
  • ma na celu skrzywdzenie drugiej osoby, sprawienie jej przykrości, zadania bólu emocjonalnego
  • jest niemerytoryczny i niekonkretny
  • widoczny jest brak szacunku do odbiorcy, co przejawia się np. poprzez: wyśmiewanie, wyszydzanie, wyzywanie

Krytyka:

  • jest oceną nie osoby, a zachowania które według adresata było negatywne czy niewłaściwe – ocena nie jest agresywna i obraźliwa mimo że może być surowa i nieprzyjemna
  • intencją jest przedstawienie innego punktu widzenia na daną sytuację
  • często oparta na merytorycznych i konkretnych przykładach i informacjach
  • widoczny jest szacunek do adresata, wypowiedz jest kulturalna, pozbawiona wyzwisk, wyśmiewania i gardzenia odbiorcą.
Kategorie: Informacje