Odbyło się zebranie18:00 w siedzibie klubu LKS
Masovia odbyło się Zebranie sprawozdawcze z działalności klubu za rok
2003, były prezes W. Wierzbicki przedstawił sprawozdanie za ubiegły
rok, w którym nic konkretnego nie zamieścił.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej zostało
przedstawione w bardzo podobnym stylu jak wcześniej wystąpienie pana
Wierzbickiego, warto dodać, iż komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia
finansów klubu w składzie tylko jednej osoby pana J, Ślązaka według
Ślązaka w klubie sprawy finansowe nie podlegały żadnym zastrzeżeniom, z
czym mało, kto ze zgromadzonych na sali się zgadzał. Podczas spotkania
padło wiele zarzutów pod adresem p Wierzbickiego i zarządu. ‘Nowym
prezesem Masovi został Stanisław Jagodzinski m.in. Marek Południak,
Dariusz Garncarek, Roman Jagodzinski, Jarosław Kotwicki, więcej
informacji zamieszczę później.
Kategorie: Różne