Spotkania Towarzystwa
Przyjaciół Maszewa, Które odbywają się w każdy poniedziałek cieszą się
coraz większym zainteresowaniem wœród młodzieży. Wynikiem ostatniego
wypadu w teren jest zbiór ok. 2kg. fragmentów wczesnośredniowiecznej
ceramiki glinianej, pochodzącej prawdopodobnie z przed XIII wieku,
które zostały znalezione na terenie Maszewa.

Wszystkich, którzy chcieliby poznać prawdziwą historię Maszewa
zapraszamy w każdy poniedziałek na godz.!7:00 do Ośrodka Kultury w
Maszewie. Prosimy również o przynoszenie różnego rodzaju pamiątek,
zdjęć, przedmiotów, które są związane z Maszewem i Okolicami. Wszystkie
zbiory Zostaną wykorzystane w wystawie, która jest organizowana z
okazji sześćdziesiątej rocznicy Polskości na ziemiach Maszewskich.
Kategorie: Informacje