Ponieważ w naszym mieście nie działa żadne papierowe medium informacyjne Klub Radnych Projekt Gmina postanowił informować o wszystkim związanym z kadencją obecnej Rady Miejskiej poprzez blog dostępny pod adresem blog.maszewo.com, na który zapraszam gorąco mieszkańców miasta i gminy.
Kategorie: Informacje