ppioTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie z początkiem października rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. W  okresie od listopada 2010  do końca sierpnia 2013 mieszkańcy powiatów będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie porad prawnych i obywatelskich. W ramach projektu z porad korzystać będą mogły zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak i podmioty administracji publicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2  Rozwój dialogu obywatelskiego.

Kolejne spotkania z Radcą Prawnym w piątek od 15.00 do 20.00 oraz w sobotę od 10.00 do 15.00 jak zawsze w TPD w Pawilonie Sportowym przy Szkolnej 10.

Terminarz oraz wszelkie informacje na stronach PPPiO.

Kategorie: Informacje