Jedyne źródło informacji!
Gmina położona jest na Równinie Nowogardzkiej, 50 km od Szczecina. Zajmuje powierzchnię 210 km2. Maszewo usytuowane jest przy skrzyżowaniu dróg do Goleniowa, Chociwla, Stargardu Szczecińskiego. To gmina rolnicza, której atutem jest urozmaicony krajobraz, sąsiedztwo Puszczy Goleniowskiej, jeziora (czyste i rybne) oraz ekologiczna czystość. Tereny doskonale nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Struktura powierzchni:


    * użytki rolne 74,2%
    * lasy i zadrzewienia 16,9%
    * wody 1,5%
    * tereny komunikacji 3,3%
    * tereny osiedlowe 1,8%
    * pozostałe tereny 2,3%


Gminę zamieszkuje 8 158 osób.

Struktura wieku:

    * do 18 lat 29,9%
    * 18 - 65 lat (mężczyźni) 31,7%
    * 18 - 65 lat (kobiety) 28,8%
    * powyżej 65 lat (mężczyźni) 3,5%
    * powyżej 65 lat (kobiety) 6,1%


Prywatne gospodarstwa stanowią 98,4%.

Użytki rolne zajmują 74,2% ogółu użytków, grunty orne - 57,8%, a zielone - 16,2%. Przeważają gleby IV kl. bonitacyjnej - 42%.

Struktura wielkości gospodarstw:
Gmina Maszewo
    * 1 - 2 ha 16,9%
    * 3 - 5 ha 16,7%
    * 6 - 10 ha 15,2%
    * 11 - 15 ha 16,7%
    * 16 - 100 ha 31,9%
    * powyżej 100 ha 2,6%Źródł: http://www.frdl.szczecin.pl/