klucz_kasa
Radni z klubu PROJEKT GMINA pod patronatem MASZEWSKIEJ INICJATYWY GOSPODARCZEJ fundują stypendia dla młodzieży.

Radni z klubu PROJEKT GMINA wraz ze Stowarzyszeniem Maszewska Inicjatywa Gospodarcza utworzyli fundusz stypendialny, na który będą przekazywać 10% z każdej swojej diety. Fundusz będzie przeznaczony dla dzieci i młodzieży pochodzącej z terenu gminy Maszewo, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, zaangażowanych w działania lokalne, aktywnych społecznie.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, zainteresowany kandydat lub jego opiekun, stowarzyszenia lub darczyńcy. Programu Stypendialnego. Stypendium przyznawane jest maksymalnie 4 stypendystom. Wysokość stypendium na rok 2011/2012 wynosi 1500 zł. Stowarzyszenie MIG ma nadzieję na rozwój programu, tak, aby jak najwięcej uzdolnionej młodziezy z naszej gminy mogło z niego skorzystać i zachęca inne (osoby prywatne, firmy, instytucje) do wsierania finansowego programus stypendialnego. Pełny regulamin programu dostępny na stronie Stowarzyszenia www.mig.maszewo.com.

Do klubu radnych PROJEKT GMINA należą: Adam Rojek, Anna Wojciechowska,  Piotr Kaczor,  Paweł Piesio, Monika Kacperska, Wioletta Prochera, Urszula Kluczewska.

Kategorie: Informacje