Chociaż zima wciąż trzyma Maszewo w swoim chłodnym uścisku, myśli wielu mieszkańców już przenoszą się w stronę nadchodzącego sezonu działkowego. Jednak ich oczekiwania na wiosnę są przyćmione przez problem, który ciąży na tej społeczności od lat – brak stałego dostępu do wody na ogródkach działkowych przylegających do murów obronnych miasta.

Niezabliźnione Rany Lat 2021-23

W roku 2021, kiedy awaria rurociągu miejskiego wystąpiła, zamiast naprawić i modernizować system, podjęto decyzję o zaślepieniu rury prowadzącej wodę na ogródki działkowe. To działanie spowodowało poważny problem z ciśnieniem wody, zmuszając starszych mieszkańców do przewożenia wody w baniakach w upalne dni. Rośliny na niektórych grządkach po prostu wyschły.

Apatia Władz

Apel mieszkańców do Burmistrza Maszewa, Pawła Piesio, spotkał się z odpowiedzią, która wywołała zdumienie. Stwierdził on, że problemy z wodociągami są sprawą działkowców. Takie stanowisko wywołało krytykę i zaniepokojenie wśród mieszkańców, którzy oczekiwali od władz wsparcia i pomocy.

Brak Wsparcia i Perspektywy na Zmianę

W obliczu braku wsparcia, nowy zarząd działkowców zdecydował się na wykopanie własnej studni, co wiązało się z dużymi kosztami. Pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie, nie otrzymali żadnej odpowiedzi, a w planie budżetowym na rok 2024 nie przewidziano środków na wsparcie działkowców.

Szansa na Zmianę

Jedyną szansą na zmianę tej trudnej sytuacji wydaje się być zmiana podejścia do działkowców ze strony władz miasta. Potraktowanie ich potrzeb priorytetowo jest nie tylko kwestią praktycznego rozwiązania problemu, ale również wyrazem szacunku dla mieszkańców, którzy, jako podatnicy, przyczyniają się do budżetu miasta. Każdy z tych ludzi zasługuje na szacunek i odpowiedzialność ze strony swoich wybranych przedstawicieli.

Wniosek

Zbliżający się sezon działkowy staje się więc symbolem większej walki o uznane i szanowane miejsce w społeczności. Mieszkańcy Maszewa z nadzieją oczekują, że ich głosy zostaną wreszcie usłyszane, a problemy, z którymi się borykają, zostaną rozwiązane w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. Jakie kroki podejmie Burmistrz Maszewa, będzie świadczyć nie tylko o przyszłości ogródków działkowych, ale i o jakości zarządzania publicznego w mieście, które powinno opierać się na wzajemnym szacunku i odpowiedzialności.