RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!!!!

W dniu 11.05.2011 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Maszewie o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem objęty może być zakup oraz montaż (ale nie własny) urządzeń systemu oczyszczalni ścieków pochodzących z gospodarstw domowych lub rolnych o przepustowości nie przekraczającej 5m sześciennych/dobę/rodzinę. Dotacja obejmuje również koszty zgłoszenia zamiaru budowy i nadzoru. 

Wysokości dofinansowania to:
50% kosztów, jednak nie więcej niż:
3000,00 zł na potrzeby 1 nieruchomości,
3500,00 zł na potrzeby 2 sąsiadujących ze sobą nieruchomości
4500,00 zł na potrzeby 3 i więcej nieruchomości.

Dotacja obejmuje inwestycje wykonane od 01.01.2010 roku.O dofinansowanie może ubiegać sie właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele lub użytkownicy wieczyści kilku nieruchomości lub lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Aby uzyskać takie dofinansowanie należy złożyć w stosowny wniosek w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Termin złożenia wniosku to 15 września 2011 r, a o uzyskaniu dofinansowania decyduje kolejnośc złożonych wniosków, do wyczerpania limitów na 2011 rok.

Wniosek do pobrania.

Kategorie: Informacje