Po tym jak opinia społeczna została poinformowana o tym, że Gmina Maszewo utraciła blisko 1,3 mln złotych dotacji na remont Ratusza, Burmistrz Maszewa zgodnie z przewidywaniami przygotowała nam kolejna niespodziankę.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Maszewie zamieszczony został projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek łącznych na nieruchomościach stanowiących własność  Gminy Maszewo na rzecz banków.

Hipoteki te mają stanowić zabezpieczenie zaciągniętych już kredytów w Bankach Spółdzielczych w Maszewie i Koszalinie. Projekt uchwały przewiduje oddanie pod hipotekę nowo wybudowanych świetlic wiejskich w Maciejewie i w miejscowości Mokre wraz z gruntami, na których się znajdują oraz kilku działek w Maszewie, Jarosławkach i Bagnach. Łącznie oprócz wymienionych świetlic hipoteką ma zostać objętych ponad 7,5 hektara gruntów. W Maszewie są to między innymi działki nad jeziorem i plac zabaw koło szwalni.

Takie działanie próbuje się nazywać restrukturyzacją kredytów ale jak wszyscy wiemy restrukturyzację kredytów prowadzi się wtedy, kiedy zaczynają się kłopoty ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Czy zatem budżet Gminy sięga dna. Należy mieć tylko nadzieję, że radni nie wyprzedadzą za bezcen naszego wspólnego mienia. Banki nie są instytucjami charytatywnymi i w wyniku takich posunięć na pewno nie stracą.

Spotkajmy się na najbliższej sesji i zobaczmy jakie decyzje podejmą radni. Sesja odbędzie się 28. września br. o godzinie 13.00.

Link do projektu przedmiotowej uchwały.

Kategorie: News