27.3.2024r. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Maszewie, na której obecnych było 11 z 15 radnych. Podczas tego zgromadzenia, zwołanego przez burmistrza w trybie sesji nadzwyczajnej procedowano m.in. uchwałę o udzielenie finansowania dla Powiatu Goleniowskiego na utwardzenie drogi w miejscowości Budzieszowce. 

To posiedzenie miało wyjątkowy charakter, bowiem kończyło 5,5-letnią kadencję zarządzania gminą przez obecnego burmistrza i radnych. W uznaniu ich służby, burmistrz Paweł Piesio wręczył radnym pamiątkowe tabliczki, podkreślając ich wkład w rozwój lokalnej społeczności. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Storma Piotrowska, z kolei, wyróżniła współpracowników bukietami róż, dziękując za wspólnie spędzone lata pracy.

Jednakże, pomimo uroczystego charakteru sesji, nie obyło się bez kontrowersji. Zgromadzeni na sali mieszkańcy, którzy przyszli z nadzieją na możliwość wypowiedzi zostali postawieni w obliczu ograniczeń. Burmistrz, który ustalił porządek obrad, nie przewidział momentu na zadawanie pytań przez mieszkańców, co wywołało rozczarowanie wśród obecnych.

Sytuacja ta zaostrzyła się, gdy na zakończenie sesji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do burmistrza o możliwość wyrażenia zgody na głos mieszkańców. Burmistrz odmówił.

Odebranie możliwości dyskusji w tak kluczowym momencie kadencji wywołało szereg  komentarzy.

Ta ostatnia sesja stała się symbolem zakończenia pewnego etapu, ale również przypomnieniem o znaczeniu otwartego dialogu i współpracy między władzami a społecznością lokalną. Zdarzenie to podkreśla wagę transparentności i uczestnictwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym, które są kluczowe dla budowania zaufania i skutecznego zarządzania na każdym szczeblu administracji.