Korzystając z uprzejmości Portalu MASZEWO, wobec kierowanych do mnie zapytań pragnę oficjalnie potwierdzić, że zarejestrowałem komitet wyborczy pod wcześniej istniejącą już nazwą Porozumienie dla Gminy, z którego zamierzam kandydować na stanowisko Burmistrza Maszewa. Zdaję sobie sprawę w jakiej sytuacji finansowej znalazła się nasza Gmina, dlatego choć z decyzją tą zwlekałem do końca, to jest ona przemyślana. Swoją kampanię wyborczą pragnę prowadzić pod hasłem “Od teraz gospodarnie” i jeżeli zadecydujecie Państwo, że to ja miałbym dalej kierować Gminą Maszewo, to z całą pewnością będzie mi ono towarzyszyło przez cały czas. Gospodarność zawsze kojarzyła mi się z racjonalnością, zaradnością i podejmowaniem przemyślanych decyzji. Zanim po okresie rejestracji kandydatów na radnych i burmistrzów ruszy oficjalnie kampania wyborcza (odbędzie się to po 11 września br.), już teraz pragnę Państwu przedstawić ogólne założenia tego co chciałbym realizować. Pragnę podkreślić słowo ogólne, gdyż zawsze w swojej pracy, czy działaniach kierowałem się zasadą, że najważniejsze jest realizowanie spraw wynikających z potrzeby chwili i na pewno takich spraw pojawi się bardzo dużo na różnym etapie. Ważne jest jednak nakreślenie kierunku działania, a wszystkie założenia szerzej omówię na spotkaniach z Państwem, na które już teraz zapraszam.

 • Zaproszę przedsiębiorców lokalnych i zewnętrznych do inwestowania w gminie. Zachęcę ich do budowy nowych zakładów na terenach przeznaczonych na ten cel. W tym celu nawiążę kontakt m.in. z przedsiębiorcami z różnych parków przemysłowych.
 • Oferty w zakresie dostaw, usług i robót będę udostępniał wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej urzędu, kierując się zasadami jawności oferty, wyboru najkorzystniejszych propozycji cenowych i jakościowych.
 • W okresie trwania planu naprawczego będę ubiegał się o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację małych projektów.
 • Przeprowadzę kampanię informacyjną na temat zmian w użytkowaniu wieczystym i możliwości uzyskania bonifikat w zakresie przekształceń.
 • Podejmę wszelkie starania, żeby na terenie gminy nie powstawały komercyjne zakłady typu biogazownie, kompostownie, laguny. Gmina nie może być odbiorcą gnijących odpadów często pochodzących spoza granicy naszego kraju.
 • Zadbam o czystość w gminie. Odpowiednio zagospodaruję przestrzeń publiczną.
 • Utworzę nowe miejsca postojowe.
 • Przywrócę dawny – reprezentacyjny – wygląd Placu Wolności. Nie będzie on pełnił funkcji centralnego parkingu.
 • Zagospodaruję plażę nad jeziorem.
 • Rozwiążę problem ulicznego oświetlenia poprzez stopniową wymianę lamp na energooszczędne i odpowiednie ich rozlokowanie.
 • Zadbam o remonty i modernizację obecnego mienia gminy.
 • Przekształcę niezagospodarowane pomieszczenia będące w zasobach gminnych na mieszkania socjalne i mieszkania dla rodzin oczekujących na przydział mieszkania, które będą chętne we własnym zakresie dostosować je do celów mieszkalnych. Inne pomieszczenia dostosuję tak, żeby przynosiły dochód dla gminy.
 • Zaproponuję korzystne rozwiązania w zakresie przekształceń najmu na własność dla osób, które przez wiele lat mieszkają w lokalach komunalnych.
 • Zachęcę do budowania się w naszej gminie. W oparciu o dostępne środki przekazu udostępnię informacje o terenach gminnych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Odpowiednio oznaczę działki budowlane będące w zasobach gminnych. W miarę posiadanie środków będę starał się, żeby wcześniej działki zostały uzbrojone w media.
 • Podejmę współpracę z lekarzami z naszej gminy w celu poszerzenia oferty dostępności do lekarzy specjalistów i badań profilaktycznych.
 • Zadbam o organizację kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
 • Będę wspierał kluby sportowe.
 • Nie zlikwiduję Szkoły Podstawowej w Rożnowie. Koszty społeczne i koszty dowozu dzieci do innych placówek są według mnie znacznie większe.
 • Współpraca z miastami partnerskimi będzie odbywać się w obszarze społecznym, kulturalnym i sportowym.
 • Będę kształtował racjonalną politykę kadrową.
 • Poprawię jakość świadczonych przez urząd usług administracyjnych. Sprawy kierowane do załatwienia będą rozpatrywane niezwłocznie. W przypadku spraw o znacznym stopniu skomplikowania osoby będą informowane o planowanych do wykonania czynnościach i terminie ostatecznego załatwienia sprawy. Wyznaczę jeden dzień w tygodniu, w którym sprawy będą załatwiane w godzinach popołudniowych. Zadbam o odpowiednią jakość obsługi prawnej gminy.
 • Deklaruję cykliczne, otwarte spotkania z mieszkańcami sołectw dla lepszego poznania ich spraw i oczekiwań aby móc je na bieżąco rozwiązywać.
 • Zadbam o bezpieczeństwo mieszkańców współpracując z Policją i Strażą Pożarną.

Moim priorytetem będzie przede wszystkim odpowiedzialna i przemyślana realizacja spraw. Będę prowadził gospodarną politykę względem naszej gminy. Będę szukał optymalnych rozwiązań dla pozyskiwania środków zewnętrznych w celu poprawy sytuacji finansowej gminy. Zaplanowany w planie naprawczym wzrost podatków nie będzie głównym tego wyznacznikiem.

Wiem, że z każdą kampanią wyborczą wiąże się pewien przekaz- prawdziwy, ale często kłamliwy. Tego kłamliwego staram się nie komentować, jednak czasami nabiera on takiej formy, że muszę się do niego odnieść. Nie jest prawdą, tak jak zaczęli to już teraz celowo przekazywać inni, że jak zostałbym Burmistrzem, to będę dbał tylko o sprawy miasta. Dla mnie gmina składa się z miasta i sołectw. Kiedy w poprzedniej kadencji byłem radnym, to wraz z grupą bliskich mi osób sprawiliśmy, że w Dębicach powstał Orlik, w Maciejewie powstała piękna świetlica, nie taka jak planowano, że z kontenerów (jak w Mieszkowie), a podobna świetlica na bazie naszego pomysłu, żeby wykorzystać sprawdzony projekt z Maciejewa powstała w miejscowości Mokre. To jest tylko część tego, co było realizowane w oparciu o pomysły i przekazywane uwagi. Bycie radnym bowiem nie polega tylko na informowaniu opinii publicznej o cyferkach wyczytanych w sprawozdaniach finansowych ale na faktycznym doradzaniu. Przekazywanie jednak informacji, że opowiadałem się za budową biogazowni w Maszewie jest po prostu podłe. Najgorsze, że przekazują to osoby, które faktycznie opowiadały się i dalej opowiadają się za jej budową. Najważniejsze jednak, że osoby, z którymi współpracowałem przeciwko jej powstaniu wiedzą jak naprawdę było i jest. Wspólnie organizowaliśmy reportaże telewizyjne i braliśmy w nich udział, doprowadziliśmy do napisania skargi kasacyjnej do NSA, składaliśmy swoje uwagi w ramach toczących się postępowań administracyjnych. Pora chyba, żeby niektóre osoby wzbiły się na wyżyny swoich umiejętności i jeżeli zamierzają zaproponować swoje rozwiązania dla gminy, to niech je zaproponują a nie zajmują się wymyślaniem i propagowaniem nieprawdziwych faktów. Pytanie, co przez 4 ostatnie lata robił Pan Paweł Piesio powinno być raczej skierowane do kogoś innego. Przez ostatnie 4 lata nie pełniłem bowiem żadnych funkcji społecznych i oprócz tego czym chciałem się społecznie zajmować, to zajmowałem się swoją rodziną, która jest dla mnie najważniejsza. Cieszy mnie jednak to, że mieszkańcy mają swoje własne zdanie i nie ulegją tak łatwo manipulacjom. Przedstawiając Państwu swój program na końcu poruszyłem trochę trudne sprawy kampanijne ale uważam, że atakowanie się takimi oszczerstwami nie powinno mieć miejsca. Kampania wyborcza minie, wybory się zakończą, komentarze ucichną, a my jako mieszkańcy nie musimy się chyba skłócać.

Z wyrazami szacunku

Paweł Piesio

Kategorie: NewsWybory