klucz kasaNa stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Maszewie w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały oświadczenia majątkowe urzędników i radnych miejskich za rok 2015.

Przyjrzyjmy się dochodom jakie osiągnęli nasi urzędnicy.

Pani Urszula Halina Olech- Skarbnik- dochód z tytułu zatrudnienia- 94.599,13 zł, inne- 80.044,93 zł. Pani Skarbnik nie rozszerza określenia „inne”.

Pani Alicja Zenobia Szuster- Sekretarz- dochód z tytułu zatrudnienia- 93.134,83 zł.

Pani Danuta Alicja Pawluczuk- Kierownik Zakładu Komunalnego- dochód z tytułu zatrudnienia wraz z nagrodą jubileuszową- 85.773,97 zł, PIT-R- 340,00 zł.

Pani Andżelika Retmańczyk- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- dochód z tytułu zatrudnienia- 71.003,92 zł, z tytułu umów zleceń (trener szkoleń)- 8.650,00 zł.

Pani Ewa Elżbieta Kamola- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- dochód z tytułu zatrudnienia- 60.257,34 zł.

Pani Stefania Karpiel- Inspektor ds. należności podatkowej- dochód z tytułu zatrudnienia- 48.356,86 zł, umów zleceń- 3.976,25 zł.

Pani Bogumiła Ryszarda Zasieczna- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rożnowie- dochód- 80.795,28 zł.

Pani Renata Żak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie- dochód z tytułu zatrudnienia- 102.052,99 zł, PIT-R- 380,00 zł, PIT-28- 2.000,00 zł.

Pani Monika Katarzyna Jóźwik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębicach- dochód z tytułu zatrudnienia- 108.418,03 zł, PIT-R- 580,00 zł, PIT-28- 6.600,00 zł.

Pani Małgorzata Rojek- Dyrektor Przedszkola w Maszewie- dochód z tytułu zatrudnienia- 88.640,33 zł, z tytułu innych zajęć- 15.033,33 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich- 780,00 zł. Pani Dyrektor nie rozszerza określenia „z tytułu innych zajęć”.

Pani Ewa Beata Stancel- Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu- dochód z tytułu zatrudnienia- 54.209,73 zł.

Pani Wiesława Stefania Karwowska- Dyrektor Biblioteki Miejskiej- dochód z tytułu zatrudnienia- 43.114,47 zł.

Pani Anna Jolanta Tokarzewska- Dyrektor Gimnazjum- dochód z tytułu zatrudnienia- 86.931,18 zł.

Informacji nt. dochodów Burmistrza aktualnie jeszcze brak.

    Ze wszystkimi tymi oświadczeniami, jak i oświadczeniami radnych można się zapoznać na stronie internetowej- link do strony http://bip.maszewo.pl/index.php?art_id=4923

Artykuł nadesłany.

Kategorie: News