W Maszewie są organy mające 143 lata. Pod koniec 2010 roku ks. dr Zbigniew Woźniak z Uniwersytetu Szczecińskiego dokładnie zinwentaryzował i opisał nasze organy. Zapraszam do lektury na stronach Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego.


Organy zbudowane przez B. Grüneberga ze Szczecina w 1868 roku. Instrument został usytuowany na emporze drewnianej nad wejściem do kościoła. Szerokość szafy organowej wynosi 450 cm, głębokość – 340 cm, wysokość – 630 cm. 1. Prospekt Prospekt szafowy z trzema płaszczyznami wieżyczkowymi, w których stoją grające piszczałki z głosów: Principal 8' oraz Octave 4'. Piszczałki prospektowe zostały wykonane z blachy cynkowej. Są zaopatrzone w baczki i bródki – drewniane (kompletne), w niektórych piszczałkach brakuje stroików.

Źródło: PWCO

Kategorie: Informacje