Jednym z ważniejszych punktów ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej w Maszewie było przyjęcie „Planu rozwoju lokalnego miasta i gminy Maszewo". Uchwalenie takiego planu jest niezbędne, aby gmina mogła ubiegać się o środki pomocowe.

Plan szczegółowo określa zadania inwestycyjne, jakie realizowane będą w gminie w latach 2005 – 2006 oraz ogólne kierunki działań na lata następne. Do najważniejszych zadań zaplanowanych na najbliższe dwa lata należą: adaptacja byłego internatu na mieszkania socjalne (jak już informowaliśmy, będzie tu 15 mieszkań), remonty świetlic w Bagnach, Mokrym i Darżu, remont cmentarza w Maszewie oraz wykonanie ogrodzenia cmentarza w Jenikowie, budowa kanalizacji sanitarnej w Darżu wraz z przepompownią ścieków oraz sieci przesyłowej z Darża do oczyszczalni ścieków w Maszewie, poletek do suszenia osadów przy oczyszczalni ścieków w Maszewie, wodociągu do kolonii Korytowo, oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowa-Lipowa w Maszewie i Stodólsku oraz remizy OSP w Przemoczu.

Na realizację tych zadań gmina będzie się ubiegać o środki pomocowe, m.innymi w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na wkład własny zostaną zabezpieczone w budżecie, którego uchwalenie zaplanowane jest na lutowej sesji rady.

Kategorie: Informacje